KONFERANSIN ARDINDAN

ULUSLARARASI KONFERANS

SOSYAL HİZMETLERİ YENİDEN DÜŞÜNMEK X

YOKSULLUK VE SOSYAL HİZMET

4-5 Kasım 2022’de onuncusu yapılacak olan Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek (SHYD) konferansının bu yılki teması Yoksulluk ve Sosyal Hizmet. 

Bu seferki konferansın konusu ve içeriği, uluslararası bir danışma kurulunun katkılarıyla şekillendi. Konferansta yoksulluk kavramını, bu alandaki sosyal politikaları ve sosyal hizmet müdahalelerini uluslararası ve disiplinler arası bir perspektifle tartışmaya açmayı amaçlıyoruz. Yoksulluğu kavram ve olgu olarak günümüzde Türkiye’de yaşanmakta olan ekonomik kriz ve artan sosyo-ekonomik eşitsizlikler içindeki bağlamına oturtabilmeyi arzu ediyoruz. Bu amaçla konferansta Türkiye’de ve dünyada yoksulluk ve toplumsal eşitsizliklerle ilgili güncel bilimsel çalışmalar ele alınacak ve eşitsizliklerle mücadele uygulamaları eleştirel bir gözle incelenecek. Dönüştürücü sosyal politikalar nasıl inşa edilebilir, radikal sosyal hizmet sunumu nasıl tasarlanabilir gibi sorular, üzerinde durulacak diğer konular arasında yer alıyor. Son oturumda ise sosyal hizmet araştırmacılarından konferansta yapılan tartışmaları sosyal hizmet perspektifinden değerlendirmelerini isteyeceğiz.

Sosyal hizmet araştırmacıları ve uygulayıcıları ile sosyal bilimcilerden oluşan bir grubun 2011 yılından beri düzenlediği, disiplinler arası bir nitelik taşıyan Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek konferans dizisini, başından beri Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Türkiye Temsilciliği destekliyor. 

SHYD konferanslarının en önemli amacı, Türkiye’de ve dünyadaki güncel gelişmeler ışığında sosyal hizmet araştırmaları ve uygulamaları için bir tartışma alanı yaratmak. 2021 yılındaki dokuzuncu konferansın başlığı, “Pandemi Merceğinden Bakım Tartışmaları: Kriz, İmkanlar ve Yeni Çözümler” idi. 2020’de yapılan sekizinci konferans ise “Pandemi Süreci ve Sonrasında Toplumsalın Yeniden Yapılanmasında Sosyal Hizmet” başlığını taşıyordu. SHYD konferans dizisine şimdiye kadar Türkiyeli araştırmacıların yanı sıra, Almanya, Avusturya, Britanya ve ABD’den katılımcılar sunumlarıyla katkı verdiler. Halihazırda, SHYD dizisindeki konferans sunumlarından yola çıkarak hazırlanan yazılardan oluşan iki derleme kitap yayınlanmış durumda. Son iki konferansta yapılan katkılardan oluşan bir başka derleme kitap ise yolda. Bu kitaplar ve önceki konferanslar ile ilgili bilgiye  sosyalhizmetleriyenidendusunmek.com linkinden ulaşılabilir.

Katılım ücretsizdir ve ön kayıt gerekli değildir.
Konferans sonunda katılımcı belgesi verilecektir.

4 Kasım 2022 

Açılış Konuşmaları (09:30 – 10:00)

1. Oturum (10:00 – 12:00)

Toplumsal Eşitsizlikler ve Sosyal Politika
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Deniz Yükseker, İstanbul Kent Üniversitesi

Eşitsizlikler Çağında Yeni Sorular
Prof. Dr. Oğuz Işık
, Emekli Öğretim Üyesi, ODTÜ

Popülist Refah Devleti Rejimi ve Toplumsal Hareketler
Doç. Dr. Erdem Yörük, Koç Üniversitesi

Latin Amerika’da Sosyal Koruma ve Yoksulluk
Prof. Dr. Armando Barrientos
, Manchester Üniversitesi

Öğle Yemeği (12:00 – 13:00)

2. Oturum (13:00 – 15:00)

Günümüzde Yoksulluğa Bakış
Oturum Başkanı: Yasemin Ahi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği

Çalışmak Yetmeyince: Çalışan Yoksulluğu
Prof. Dr. Seyhan Erdoğdu, Emekli Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi

Ekonomik Kriz Koşullarında ve Seçime Doğru: Yoksulluk Halleri, Geçim ve Dayanışma
Şehide Zehra Keleş, İstanbul Planlama Ajansı

Çoklu Krizler ve Çocuk Yoksulluğu
Dr. Öğr. Üyesi Başak Akkan, İstanbul Bilgi Üniversitesi

Yoksulluktan Koruma mı? Sefaletle Bütünleşme mi? Türkiye’de Çalışma, Gelir, Geçim ve Sosyal Yardım Bağlantıları Üzerine Gözlemler
Dr. Öğr. Üyesi Denizcan Kutlu
, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi

Ara (15:00 – 15:15)

3. Oturum (15:15 – 17:00)

Çalışan Yoksulların ve İşsizlerin Yoksulluğa Yol Açan Yapılarla Mücadeleleri
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İnci Kerestecioğlu, İstanbul Üniversitesi

Türkiye’de İşçi Eylemlerinin Çapı ve Sınırları: 2022 Ocak-Şubat Grev Dalgası
Dr. Öğr. Üyesi Alpkan Birelma
, Özyeğin Üniversitesi

İşsizliğin Tahribatı, İşsizin Mukavemeti
Dr. Esra Kaya Erdoğan, Yeni Yüzyıl Üniversitesi

Göçmenden Vatandaşa Kullan-At Emeğin Yaygınlaşması
Dr. Öğr. Üyesi Sibel Karadağ
, Kadir Has Üniversitesi

5 Kasım 2022

4. Oturum (10:00 – 12:00)

Sosyal Hizmetin Yoksulluğundan Radikal Sosyal Hizmete
Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Poyraz Kolluoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi

Kimin Tarafındayız?” Krizler Döneminde Sosyal Hizmet
Prof. Dr. Iain Ferguson, Batı İskoçya Üniversitesi

Radikal Sosyal Hizmet, Halk Sosyal Hizmeti ve Toplumsal Hareketler
Prof. Dr. Michael Lavalette,
Liverpool Hope Üniversitesi

Türkiye’de Radikal Sosyal Hizmet Neden Gelişmedi
Prof. Dr. Reyhan Atasü Topçuoğlu
, Hacettepe Üniversitesi

Öğle Yemeği (12:00 – 13:00)

5. Oturum (13:00 – 15:00)

İklim Krizi ve Sosyal Hizmet
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Juliane Karakayalı, Berlin Protestan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

İklim Krizi ve Toplumsal Eşitsizlikler: Almanya’da Afet Yardımı Alanından Gözlemler
Prof. Dr. Andrea Schmelz
, Coburg Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Prof. Dr. Caroline Schmitt, Klagenfurt Üniversitesi

Sosyo-Ekolojik Adalet ve Üçlü Gezegen Krizi: Aşırı Yoksul Olanların Kaygılarını İncelemek
Prof. Dr.
Komalsingh Rambaree, Gävle Üniversitesi

Ara (15:00 – 15:15)

6. Oturum (15:15 – 17:00)

Değerlendirme
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın, Maltepe Üniversitesi 

Prof. Dr. Uğur Tekin, İstanbul Kent Üniversitesi
Prof. Dr. Kasım Karataş, Hacettepe Üniversitesi
Prof. Dr. Işıl Bulut, Başkent Üniversitesi
Dr. Bülent İlik, Emekli Öğretim Üyesi, Başkent Üniversitesi

Konferans boyunca İngilizce ve Türkçe arasında simultane çeviri yapılacaktır.

Yer: Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi Tiyatro Salonu
Darülaceze Cad. No: 9-1/1, Şişli, İstanbul

E-Posta: shydkonferans@gmail.com
Facebook: Sosyal Hizmetleri Yeniden Düşünmek
Twitter: @SHYDusunmek
Instagram: shyenidendusunmek

Konferans Düzenleme Kurulu
Prof. Dr. Uğur Tekin, İstanbul Kent Üniversitesi (Başkan)
Yasemin Ahi, Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği
Doç. Dr. Neşe Şahin Taşğın, Maltepe Üniversitesi
Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu, Akademisyen
Dr. Poyraz Kolluoğlu, İstanbul Aydın Üniversitesi
Doç. Dr. Muharrem Açıkgöz, Gaziantep Üniversitesi
Prof. Dr. Deniz Yükseker, İstanbul Kent Üniversitesi

Danışma Kurulu
Juliane Karakayalı, Caroline Schmitt, Mark Hill, Catherine Rottenberg, Jane MacPherson, Başak Akkan, Derya Güler Aydın, Erika Schultze, Reyhan Atasü Topçuoğlu, Nurdane Bürüngüz, Gökçesu Akşit Dudaklı, Hüseyin Özel, Susanne Spindler, Aziz Çelik, Sema Erder, Jo Littler